لینک های دسترسی

مصاحبه با داکتر احمد ضيا يفتلي رئيس صحيهُ اردو،  و داکتر اسماعيل وردک - 2005-02-24


مصاحبه با داکتر احمد ضيا يفتلي رئيس صحيهُ اردو، و داکتر اسماعيل وردک

XS
SM
MD
LG