لینک های دسترسی

سفير فرانسه در افغانستان  ميگويد کشورش  برای آمادگی ها و داير شدن انتخابات پارلماانی در افغانستان کمک  می نمايد  - 2005-02-24


سفير فرانسه در افغانستان ميگويد کشورش برای آمادگی ها و داير شدن انتخابات پارلماانی در افغانستان کمک می نمايد

XS
SM
MD
LG