لینک های دسترسی

شورشيان بر مجتمع حکومتي در کشمير حمله کرده دو فرد پوليس را کشتند. - 2005-02-24


مامورين هندي ميگويند تندروان مسلح بر يک مجتمع مزدحم دفاتر حکومتي در کشمير تحت کنترول هند حمله کرده دو فرد پوليس را کشته و حد اقل شش تن ديگر را زخمي ساختند. پوليس ميگويد دو تندرو و يا بيشتر امروز طي يک حمله انتحاري در يک مجتمع در سرينگر که ازان فوق العاده محافظت ميشد داخل شدند. وقتي گلوله باري آغاز شد، صدها کارمند حکومت در داخل عمارت بود. بسياري توانستند فرار کنند ولي سايرين توسط پوليس نجات داده شده و توسط وسايط زره پوش بجاهاي امني منتقل شدند. پوليس ميگويد وقتي همه افراد ملکي از عمارت خارج شدند عمليات اخراج تندروان را آغاز ميکند. اين مجتمع مرکز حکومت محلي در سري نگر است. سري نگر مرکز تابستاني جمو و کشمير است.

XS
SM
MD
LG