لینک های دسترسی

پاکستان در مورد خريداري راکت توسط هند نگران است. - 2005-02-24


پاکستان ميگويد هرنوع اقدام هند جهت خريداري راکت هاي پتريات ساخت ايالات متحده باعث مسابقه تسليحاتي شده و عمليه صلح بين دو کشور را بمخاطره ميافگند. مسعود خان، نطاق وزارت خارجه پاکستان گفت اسلام آباد نگراني خود را در مورد علاقه دهلي جديد بخريداري سيستم دافع هوا از ايالات متحده به واشنگتن ابراز داشته است. از راکت هاي پتريات بمقابل راکت هاي بالستيک و کروز و همچنان طيارات پيشرفته، استفاده ميشود. هند و پاکستان هردو راکت هاي برد طويل دارند و در سال ۱۹۹۸ يکي بعد ديگري آزمايشات ذروي را اجرا کردند. طي ۱۳ ماه گذشته اين دو رقيب بمذاکرات صلح مشغول اند. هفته گذشته آنها توافق کردند تا خدمات بس را بين دو منطقه کشمير مورد منازعه که هر کدامد را يکي از جوانب کنترول ميکند، آغاز نمايند.

XS
SM
MD
LG