لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان فلسطين کابينه جديد را منظور کرد. - 2005-02-24


پارلمان فلسطين يک کابينه جديد را که اکثريت شان تکنوکرات ها و اشخاص مسلکي است منظور نموده است. اين منظوري امروز بعد ازان صورت گرفت که احمد قرعيه بتقاضاي اعضاي پارلمان تن در داده، مامورين جديد را جانشين افراي نمود که متحد نزديک ياسر عرفات، رهبر فقيد فلسطين بودند. فهرست جديد شامل نبيل شعث متحد عرفات که بحيث معاون صدارت تعيين گرديده، ناصر القدوا، خواهر زاده عرفات که منحيث وزير خارجه، جانشين نبيل شعث ميشود. صائب ايرکات، يک متحد عرفات و وزير مذاکرات به کدام عهده اي تعيين نگرديده است. کابينه وقتي منظور شد که محمود عباس، رئيس اداره خودمختاري بر فتح فشار وارد کرد تا فهرست تعديل شده احمد قرعيه را قبول کند. محمود عباس اصلاح اداره خودمختاري فلسطين را يک هدف عمده در مبارزات انتخاباتي اخير خود قرار داده بود. تحت رهبري ياسر عرفات که در ماه نومبر وفات يافت، اداره خودمختاري آگنده از فساد اداري بود. پارلمان کابينه جديد را با ۵۴ راي موافق، ۱۲ راي مخالف و ۴ راي مستنکف منظور نمود.

XS
SM
MD
LG