لینک های دسترسی

Breaking News

تعداد تلفات ناشي از برودت در جنوب آسيا از ۱۰۰۰ نفر تجاوز کرد. - 2005-02-25


يک کوشش بزرگ ارسال کمک بين المللي به جنوب آسيا در حالي ادامه دارد که تعداد تلفات ناشي از بدترين زمستان طي ده ها سال در سراسر هند، افغانستان و پاکستان از ۱۱۰۰ نفر تجاوز کرد. عمله نجات در کشمير هند که دران برفباري زيادي صورت گرفته در جستجوي صدها نفري اند که به تعقيب يک سلسله برف کوچ ها مفقود الاثر ميباشند. از اثر آن برف کوچ ها حد اقل ۲۳۰ نفر در قريه هاي منطقه مدفون شدند. در عين زمان، حد اقل ۱۰۰۰ مسافر براي هفتمين روز متواتر در يک شاهراه بين جمو و سري نگر گير مانده اند. طيارات نظامي ايالات متحده در قريه هاي افغانستان، که مقامات ميگويند مريضي هاي ناشي از سردي هوا چندين صد نفر را هلاک ساخته، از هوا مواد غذائي پرتاب کرده است. در پاکستان، برفباري و باران شديد تا ۵۴۴ نفر را طي سه هفته گذشته هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG