لینک های دسترسی

Breaking News

تعنويق  مراسم امضاي موافقه نامه  روسيه و ايران  در مورد  يک کوره زروي - 2005-02-27


روسيه مراسم يک موافقه نامه ايران و ماسکو را ، که طبق آن ماسکو براي اولين کوره اتومي تهران مواد سوخترا تهيه خواهد کرد بتعويق انداختته است . مامورين درو کشور قراربود امروز شنبه در تهران اين موافقه نامه را امضا کنند . معهذا بعد از چند ساعت تاخير يک مامور اداره انرجي اتومي ايران به خبرنگاران گفت مذاکرات بين دو طرف تمديد يافته و روشن نيست امضاي موافقه نامه چه هنگام صورت خواهد گرفت . موافقه بين تهران و ماسکو در امر تهيه مواد سو خت براي اولين کوره اتومي راه را براي تهران جهت آغاز عمليلات در محل کوره اتومي در فابريکه بوشير ، که روسها در ساختن آن کمک کرده اند باز خواهد کرد . روسيه مواد سوخت اتومني را براي توليد برق تهيه خواهد کرد . اين کوره که هدف ازساختار آن توليد يک هزار ميگا وات برق است . موتافقه نامه ايران و روسيه همچنان از ايران ميخواهد جميع ميله هاي زروي مطرف شده خودرا را بعنوان يک احتياط قبللي برورسيه برگرداند تا اين نتگراني هاي کاهش يابد که ايران شايد از آن ماده سوخت براي استخراج پلوتونيوم و در مرحله بعدي براي جمع و جور کردن سرگلوله هاي اتومي استفاده کند مرفوع سازد . ايالات متحده بر روسيه انداخته است معاملهع بوشير خودرا با ايران کاملاً فسخ کند .

XS
SM
MD
LG