لینک های دسترسی

بازداشت  چند فلسطيني ذر يعه قواي فلسطيني  و اسرائيلي  - 2005-02-27


قواي اسرائيل و فلسطيني چندين مرد را که به دست داشتن در حادثه بم گذاري يک کلوب شبانه تل ابيب مظنون اند که چهاراسرائيلي را بقتل رساند و مساعي صلح شرق ميانه بخطر انداخت بازداشت کرده اند . . مامورين امننيتي اسرائيل ميگويند بم افگنرا تشخيص کرده و امروز دو تن از برادران و دست کم چهار همسايه او را در يک حمله بروز حمله بر دهکده » دير الغسام« در نزديکي تولکرم واقع در ساحل غربي بازداشت کرده اند . مامورين امنيتي فلسطيني ميگويند مردان ديگري را در تولکرم بازداشت کرده و انتظاردارند افراد بيشتر را بازداشت کنند . حدود ۵۰ تن بروز جمعه وقتي در يک حا دثه انفجار مهلک بم زخمي شدند که امروز شنبه يک تن مظنون انتحاري بم دست داشته خودرا منفجر ساخت و خودرا در فرصتي کشت که جوانان اسرائيلي براي وارد شدن به يک کلوب لين بسته بودند . سه گروه عمده فلسطيني حماس ، جهاد اسلامي و لواي شهدايالاقصا دخالت در اين حمله را انکار کرده اند . بعضي از مامورين فلسطيني حزب اله را متهم ساخته اند اما آن گروه تندرو لبناني هر گونه دستداشتن در آنرا تکذيب کرده است . محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها که امروز شنبه يک جلسه اضطراري ردوساي امنيتي خودراداير کرد حملهو بعمل آمندهرا يسک سعي » عمل جناح سومني خارجي براي برهم زدن مساعي صلح خواند .

XS
SM
MD
LG