لینک های دسترسی

Breaking News

نظرمنفي نا ظران خارجي در باره انتخابات  پارلماني تاجکستان - 2005-02-28


ناظرين خارجي انتخابات پارلماني تاجکستان ميگويند عمليه اتخابات پارلماني تاجکستان نتوانسته است معيار هاي ديموکراتيک بين المللي را برآورده سازد . سازمان امنيت و همکاري اروپا امروزگفت بي نظمي ها انتحابات پارلماني را در اين جمهوري اتحاد شوري سابق لکه دارساخته است . شش حزب براي کسب کرسي نمايندگي در پارلمان ۶۳ عضوي تاجکستان مبارزه کردند . نتايج انتخابات پارلماني ديروزي تاجکستان امروزدوشنبه انتظار برده مي شود . رئيس جمهور امام علي رحمانف ، رئيس جمهور تاجکستان ، که انتظار مي رود حزب حکمران » ديموکرات ملي « او اکثريت روشن خودرا در پارلمان بازهم حفظ کند گفت اين اولين انتخابات اصيل آزاد در تاجکستان بوده است . اما حزب عمده مخالف » رستاخيز اسلامي « وساير احزاب اتهام وارد نموده اند که در راي گيري دست بازي شده است ، کا گران انتخاباتي تخويف شده اند و در نتايج راي گيري جعل کاري رخ داده است .

XS
SM
MD
LG