لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات در  پايتخت مصر به طرفداري از  يک تن قانون گذار اصلاح طلب  - 2005-03-01


در پايتخت مصر امروز سه شنبه ده ها تن از مصري ها در جلو محکمه عالي کشور برسم احتجاج جمع شده خواهان رهائي يک رهبر مخالف حکومت شدند که چهار هفته پيش به گفته حاميانش به اساس اتهامات نادرست توقيف شده است . گفته ميشود در حاليکه حاميان ايمان نور، رهبر حزب » الغد « بطور صلح آميز مظاهره کرده شعار ميدادند و تصاوير آنبقانون گذار زنداني شده را تکان ميدادند ، پليس ضد شورش در نزديکي آن محل استاده بودند . مقامات مصري نوررا به جعل کاري امضا ها در سال قبل براي تشکيل حزب » الغد « اش ملزم کرده اند . حاميان او ميگويند بازداشت نور انگيزه سياسي داشته است زيرا او يک حامي و طرفدار صريح اللحن اصلا حات در قانون اساسي مصر بود . ايالات متحده طي ملاقاتي که دو هفته قبل کونداليزارايس وزير خارجه با محمد عبدالغيت وزير خارجه مصردر واشنگتن داشت نگراني خودرا ابراز داشت .

XS
SM
MD
LG