لینک های دسترسی

انتقاد چين ازراپور وزارت خارجه ايالات متحده در مورد حقوق بشري مردم چين  - 2005-03-01


چين ميگويد از راپور وزارت خارجه ايالات متحده ، که از ريکارد حقوق بشر در چين انتقاد کرده است ، بسيار ناخشنود شده است . لييو ذيانشاو سخنوگوي وزارت خارجه چين ميگويد پيژنگ بر اين ر اپور وزارت خارجه امريکا بروز دوشنبه درواشنگتن احتجاج مي کند که در آن گفته شده چين اتباع خودرا که عليه حکومت افراز نظر مي کنند ، جزا ميدهد . وزارت حارجه ايالات متحده ميگويد اين جزا ها شامل کشتار هاي برون از حکم محکمه ، تعذيب و ساير بدرفتاري ها با محبوسين ميگردد. ليو اظهار کرد ايالات متحده در انتقاد از سوابق رعايت چين از حقوق بشر از » معيار هاي دو گانه « استفاده مي کند. سخنگوي وزارت خارجه چين اظهار مي کند کشور اش دربهبود بخشيدن به رعايت از حقوق بشري مردم خود در جميع ساحات اجتماعي پبشرفت کرده است . سخنگوي وزارت خارجه چين همچنان گفت راپور وزارت خارجه ايالات متحده درمورد وضع حقوق بشري مردم چين ممکن است برروابط ژذات البيني دو کشور چين وايالات متحده صدمه ز ند . او تقاضا کرد دو کشور براي کم ساختن اختلافات شان مذاکراتي را انجام بدهند .

XS
SM
MD
LG