لینک های دسترسی

Breaking News

جلسه مامورين دول  و موسسات بين المللي درلندن بر موضوع اصلاحات ديموکراتيک در جامعه فلسطيني ها  - 2005-03-01


مامورين ارشد چندين کشور و همچنان نمايندگي هاي بين المللي در لندن تشکيل جلسه داده اند تا حمايت شانرا از پروگرام اصلاحي فلسطيني ها ابراز و احياي مجدد پلان صلح معروف به » نقشه راه « را دوباره احيا کنند . توني بلير صدراعظم بريتانيا اين کانفرانس يک روزه را امروزدوشنبه افتت اح کرد و گفت احياي مجدد مساعي براي اختتام منازعه در بين اسرائيل و فلسطيني ها ، عاجل ترين چالش براي جهان است . مامورين برتانوي ميگويند اين کانفرانس ، که اسرائيل درآن شرکت نکرده ، به هدف تقويه مقام خودمختاري فل سطيني ها در قبل از خروج قواي اسرائيل از باريکه غزه و چهار ساحه مسکوني ناقلين يهود است که در پايان سال جاري بعمل ميآيد . کونداليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده ، که براي شرکت در اين جلسه وارد لندن شده است ، ميگويد محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلطسنيها بايد تندرواني را سرکوب کند که در قفاي حادثه بم گذاري انتحاري روز جمعه در تل ابيب بوده اند پنج تن از اسرائيلي هارا به هلاکت رساند . در عين حال شوراي امنيت موسسه ملل متحد اين بم گذاري رامحکوم نموده و از اسرائيل و فلسطينيها تقاضا کرده است به مذاکرات صلح شان ادامه بدهند .

XS
SM
MD
LG