لینک های دسترسی

اظهارات در مورد اعطاي  يک کرسي حکومتي  به  دوستم  - 2005-03-01


مامورين افغانستان ميگويند رئيس جمهور حامد کرزي پيشنهاد يک کرسي حکومتي را به جنگ سالار مقتدر منطقوي افغانستان ، ، برغم تخلفات الزام آورده شده او از حقوق بشري مردم تحت مطالعه قرارداده است . جاويد لودين سخنگوي ريايست جمهوري دريک گذارش مطبوعاتي درکابل امروز سه شنبه گفت جنرال عبدالر شيد دوستم براي امکان احراز يک کرسي حکومتي تا کنون چند بار با رئيبس جمهو ر کرزي ملاقات و مذاکره کرده است . وقتي در باره اين الزامات بر جنرال دوستم ، که از حقوق بشري مردم افغانستنان تخلف کرده و جرايم جنگي را مرتکب شده است سوال شد سخنگوي رياست جمهوري گفت آن يک موضوع کاملاً جدا است ! لودين تصريح کرد هر کس درافغانستان حق دارد مسئوليت هاي خودرا ادا کرده وبوي يک چانس و فرصت داده شود . جناح جنرال عبدا لرشيد دوستم دراخراج رژيم سابق طالبان ازافغانستان در سال ۲۰۰۱ کمک کرد. اودر مبارزه انتخاباتي رياست جمهري درسال قبل ، بدرجه چهارم رسيد و از يک سانحه حمله براي قتلش درماه جنورري ، جان بسلامت برد .

XS
SM
MD
LG