لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي  پس گرفتن تبصره امريکا را درمورد  آن کشور قبل از مذاکرات جديد، تقاضا کرده است  - 2005-03-02


کورياي شمالي ميگويد قبل از آنکه پيونگ يانک بخواهد تا بميز مذاکره درباره پروگرما ذروي اش بر گردد، ايالات متحده بايد بخاطر خواندن آن کشور بحيث يک يک مرکز استبداد معذرت بخواهد. يک بيانيه منتشره از جانب وزارت خارجه کورياي شمالي امروز چهارشنبه همچنان اصرار ميکندکه ايالات متحده بايد روش متحرمانه درمورد مباحثات اختيار کرده وقبل از آنکه مذاکرات شش جانبه بتواند آغاز گردد، پاليسي هايش را عليه تغير رژيم در پيونگ يانگ، تغير دهد. مذاکره کنندگان ِ چند کشورامروز سيول مذاکرات متوقف شده را مورد بحث قرار دادند.

XS
SM
MD
LG