لینک های دسترسی

توني بلير ميگويد سوريه بايد تعهدات بين المللي اش را رعايت کند - 2005-03-02


توني بلير صْدراعظم برتانيه به سوريه هشدار داده است که جهان اقدامات آن کشور را از نزديک مراقبت ميکند و فشار ديپلوماتيک روي دمشق را بيشتر ميسازد تاآن کشور قوايش را از لبنان بيرون کشد. بلير به روزنامه گاردين گفت که سوريه بايد درک نمايدکه بايد تعهدات بين المللي اش ايفا نمايد. روز سه شنبه ايالات متحده و فرانسه خروج فوري ۱۴ هزار قواي سوريه را از لبنان درخواست کردند. بشار الاسد رئيس جمهور سوريه به مجله تايم گفته است که توقع برده ميشود که قواي آن تا چند ماه از بينان خارج شود اما از ارائه تقسيم اوقات معين خود داري کرد. در عين زمان در بيروت هزاران اعتراض کننده تعهد نموده اند تا به مظاهرات شان عليه سوريه دوام دهندکه در اثر کشته شدن رفيق حريري صدراعظم سابق براه افتاد. آن قتل فشاربر سوريه را جهت ختم اشتغال دوامدار در امور داخلي همسايه اش افزايش داد.

XS
SM
MD
LG