لینک های دسترسی

مرد مظنون به بم گذراي در مادرديد نقشه خط ريل شهر نيويارک را با خود داشته است - 2005-03-02


يک روزنامه هسپانوي گزارش داد که يک مظنون در بم گذراي سال گذشته بر خط آهن مادريد نقشه مکمل و مشرح يک استيشن ريل شهر نيويارک را با خود داشت روزنامه ) ده ال موندو( ميگويد يک نقشه و معلومات تخنيکي درباره گرند استيشن شهر نيويارک در يک کمپيوتر از روي ميز منزل مظنون بنام موهند ـ ال ملا ضبط پيدا و ضبط شده است . مقامات هسپانيه ال ملا را بروز ۲۴ ماه مارچ سال ۲۰۰۴ قريب دوهفته بعد از انفجار خط آهن باز داشت کردند که طي آن ۱۹۱ نفر کشته شد. گزارشهاي خبري ميرساند که اين مرد بعد ازسوال وجواب آزادشد اما بحيث يکي از مظنونين آن بم گذراي باقي مانده است .

XS
SM
MD
LG