لینک های دسترسی

Breaking News

وزيرداخله سابق يوکراين مرده يافت شد. - 2005-03-04


مامورين يوکراين ميگويند يوري کراڤچينکو وزير داخلي سابق در منزلش واقع در خارج شهر کيڤ در عين روزي مرده پيدا شد که قراربود در باره قتل يک خبر نگار تحقيقاتي در سال دو هزاراز وي تحقيقات شود. اِنا کِيزل سنخگوي وزارت داخله گفت قرار معلوم کرافچينکو خود کشي کرده است . قرار بود وي امروز جمعه در تحقيقات روي قتل گريگوري گونگازده ژورناليست تحقيقاتي در محضر مدعي العمومان گواهي دهد. گونگازده که درباره سواداره بسويه عالي گزارشهايي مينوشت در ماه سپتمبر سال ۲۰۰۰ اختطاف شد و بدن دفن شده بدون سرِ وي ماه ها بعد در يک جنگل خارج پايتخت کشف شد. بروز چهارشنبه قاضي القضات يوکراين گفت که تحقيق کنندگان چهار نفر را مشخص ساخته اند که فکر ميشود مستقيماً در قتل آن ژورناليست ذيدخل باشند ودو تن آنها در توقيف بسر ميبرد.

XS
SM
MD
LG