لینک های دسترسی

اظهارات ژورناليست ايتالوي در مورد گلوله باري عساکر امريکايي - 2005-03-06


جوليانا سگرينا ، روزنامه نگار ايتالوي که توسط عساکر ايالات متحده در عراق بعد از رهايي از جانب شورشيان عراقي ، هفته گذشته زخمي شد ميگويد که وي فکر ميکند که عساکر امريکايي هنگاميکه بجانب موترش گلوله باري کردند سعي ميکردند اورا بکشند

در گزارشي که امروز يکشنبه در روزنامه کمونيستي ايل مني فستو،که خودش کار ميکرد بچاپ رسيده است ميگويد که ربايندگان او هوشدار داده بودند که امريکاييان بازگشت اورا نميخواهند

دريک مصاحبه اي تلويزيوني بنام ) آسمان ايتاليا ( سگرينا گفت وي احتمالا اينکه هدف امريکاييان بوده باشد رد نميکند زيرا معتقد است که ايالات متحده نميخواهد گروگانان از طريق گفت و شنود رها گردند و اين اشارهي به موقف مامورين ايالات متحده است که ميگويند نبايد به اختطاف کنندگان خون بها پرداخته شود

از تبصره هاي سگرينافهميده نميشود که چنين پولي در قضيه خودش پرداخته شده است يا نه . اما اخبار تائيد ناشده که در اروپا منتشر شده است حاکيست که به ربايندگان او يک مليون دالر يا بيشتر از ان پرذاخته شده است

نيکولا کَه لي پاري ، يک صاحب منصب امور امنيتي که با سگرينا هنگام گلوله باري به موترش همراه بودشديدا زخمي شده است . وي در ايتاليا بحيث يک قهرمان شناخته ميشود

XS
SM
MD
LG