لینک های دسترسی

Breaking News

سفر پرويز مشرف  به ازبکستان - 2005-03-06


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان در ازبکستان يک موافقنامه همکاري هاي ضد دهشت افگني را با اسلام کريموف رئيس جمهور ازبکستان به امضا خواهد رسانيد پرويز مشرف صبح امروز يکشنبه به تاشکند مواصلت نمود . مشرف گفت که هردو کشور قرباني دهشت افگني بوده و وي اميدوار است تا اطلاعات استخباراتي را براي مبارزه با اين مشکل تبادله نموده و عليه شورشيان ازبکستان که تلاش کنند از قلمرو پاکستان فعاليت نمايندعملياتي را روي دست خواهد گرفت تبصره هاي رئيس جمهور پاکستان نشان داد که پاکستان مايل است اگر تندروان ازبک راتوقيف کند به ازبکستان تسليم خواهد کرد . وي به خبرنگاران در تاشکند گفت که پاکستان و ازبکستان يک معاهده رسمي چنين تبادلات را بايد داشته باشند حملات انتحاري تندروان ازبک در ساله گذشته بيش از ۵۰ نفر را کشته است مقامات در تاشکند گروههاي بيناد گراي مسلمان را که در پاکستان فعاليت دارند مسوول اين حوادث ميدانند مشرف گفت که پاکستان مايل است در سازمان همکاري شانگهاي که يک گروه امنيتي به شمول چين ، قزاقستان ، قرغزستان ، روسيه ، تاجکستان و ازبکستان است ، شامل گردد مشرف اظهار نمود که وي همچنان ميخواهد که تجارت بين پاکستان و کشور هاي آسياي مرکزي رابحيث يکي از راههاي تقويت اقتصاد پاکستان افزايش بخشد جنرال مشرف بروز دوشنبه جهت انجام مذاکره با عسکر اقايف رئيس جمهور قرغزستان به انکشور برود

XS
SM
MD
LG