لینک های دسترسی

Breaking News

طي سال هاي اخير اختطاف اطفال در افغانستان بيشتر شده است  - 2005-03-07


مامورين در قندهار ميگويند در حدود يک هزار نفر در خارج اقامتگاه والي مظاهره نموده عليه رشد جرايم بشمول اختطاف اطفال احتجاج کردند.

پوليس شهر قندهار ميگويد اوضاع وقتي خشونتبار شد که مظاهره چيان سنگ پرتاب کرده حد اقل شش نفر را بشمول پنج فرد پوليس مجروح ساختند.

احتجاج کنندگان به تعقيب يک تعداد اختطاف هاي اطفال خواستار امنيت بهتر شده و از والي خواستار شدند تا عليه جرايم عمل فوري نمايد.

طي سال هاي اخير يک تعداد زياد احتطاف اطفال در افغانستان گزارش داده شده است. شهروندان افغانستان گفته اند بعقيده آنها اين اطفال بخارج برده ميشوند و از آنها يا در تجارت جنسي استفاده ميشود و يا اينکه اعضاي بدن شان در بازار سياه بفروش ميرسد.

XS
SM
MD
LG