لینک های دسترسی

عساکر هندي شش تندرو را در کشمير بقتل رسانيدند. - 2005-03-07


قواي نظامي هند ميگويد عساکر بر مخفيگاه مظنون در کشمير هند حمله کرده تبادلات آتش را باعث شدند که طي آن حد اقل شش تندرو اسلامي بتقل رسيدند. يک نطاق اردو در سري نگر بخبرنگاران گفت عساکر يک مقدار زياد اسلحه و مهمات را در جريان اين عمليات در منطقه شمالي کوپ واره ضبط نمودند. او گفت به عساکر آسيبي نرسيده است. گروه هاي تندرو اسلامي از سال ۱۹۸۹ باينطرف عليه حکومت هند در جنگ بوده خواستار استقلال و يا الحاق کشمير به پاکستان بوده اند. قيام در يگانه ايالت هند که مسلمانان دران اکثريت دارند باعث قتل ده ها هزار نفر شده است.

XS
SM
MD
LG