لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده بار ديگر امريکايي هايي را که در خارج زندگي ميکنند، در مورد خطر دهشت افگني هشدارداد. - 2005-03-09


وزارت خارجه ايالات متحده اين هشدار ها را به اتباع امريکايي در خارج تکرار کردکه در باره تهديد دهشت افگني و تشدد هاي ضد امريکايي آگاه باشند. در اعلاميه که بنام ) هشدار جهاني ( خوانده شده وزارت خارجه امريکا روز سه شنبه گفته است درباره تهديداتو ساير امعال تشدد آميز عليه اتباع امريکايي شديداً نگران ميباشد. اعلاميه ميگويد، القاعده و ساير گروه هاي دهشت افگن به اتخاذ آمادگي براي اقدام عليه اهداف امريکايي در داخل و خارج ادامه ميدهند. اعلاميه ميافزايد. حملات مزيد شايد شامل استفاده از اسلحه بيو لوژيکي و کيمياوي و همچنان ساير مواد منفجره باشد. وزارت خارجه ايالات متحده به امريکايي هايي که در خارج زندگي ميکنند خاطر نشان ميسازد که اخبار محلي را تعقيب کرده وتماسهايشان را با نزديکترين سفارت ها و يا قنسلگري ها ي امريکايي حفظ نمايند. اين هشدار جهاني جايگزين يک اعلاميه مشابهي ميگرددکه در ماه سپتمبر سال ۲۰۰۵ صادر شده بود.

XS
SM
MD
LG