لینک های دسترسی

مقامات روسيه در نظردارند امروز آزمايشات  طب عدلي را در مورد مدگ اسلان مسخدوف رهبرجدايي طلب چچن آغاز کنند  - 2005-03-09


مقامات روسيه در نظردارند امروز چهارشنبه آزمايشات طب عدلي را در مورد مدگ اسلان مسخدوف رهبرجدايي طلب چچن را آغاز کنند تا علت مرگ وي معلوم شود. روز سه شنبه تلويزيون روسيه تطاوير جسد مردي را نشان داد که به مسخودف شباهت داشت و در خون غرق بود. مامورين نظامي ميگويند قواي آن کشور آن شخص را طي حمله در قريه تولستوي يورت چچن به قتل رسانيده اند. مرگ وي همچنان از جانب نماينده چچن ها در لندن اعلام شد. احمد زکايوف نماينده چچن ها در لندن گفت مبارزه براي استقلال چچنيا دوام خواهد يافت . کرملين مسخدوف را به چندين حمله دهشتفگني مرگبار بشمول محاصره يک تياتر ماسکوو قتل عام سال گذشته در يک مکتب در بسلان ملزم ميداند. مسخدوف در سال ۱۹۹۷ بحيث رئيس جمهور چچنيا انتخاب شد اما زمانيکه هزاران تن از قواي روسيدرسال ۱۹۹۹ داخل چچنيا شدند فرار و بطور مخفي بسر ميبرد.

XS
SM
MD
LG