لینک های دسترسی

Breaking News

امريکا ميگويد مظنونين دهشت افگن اسلحه گرم را بطور قانوني در امريکا خر يداري کرده اند.  - 2005-03-09


يک تحقيقات در در امريکا نشان ميدهد که ده ها مظنون دهشت افگن توانسته اند تا سالحه گرم را در سال گذشته بطور قانوني در امريکا خريداري کنند. يک گزارش تحقيقاتي کانگرس امريکا در مورد اسلحه بنام دفتر حکومتي جوابگويي روز سه شنبه گفت که اشخاصي که با گروه هاي دهشت افگن سروکار دارند از قانون حمايت از حقوق صاحبان تفنگ جهت خرقداري سلاح استفاده کرده اند. اين دفتر از اداره اف بي آي تقاضا کرده تا تحقيق روي سوابق خريداران تفنگ را بطور جدي اواداره کنند. رابرت مولر رئيس سي آي آ، روز سه شنبه گفت آوردن تعغيرات در قانون اسلحه در امريکا شايد مظنونين دهشت افگن را از خريداري اسلحه باز دارد. باساس قوانين امريکا اشخاصيکه تفنگ ميخرند بايد اول درباره سوابق شان تحقيقات کامل صورت گيرد،که در اين صورت اشخاص داراي سوابق خراب ، مهاجرين غير قانوني و افرادي را که از نگاه رواني مريض ميباشند از داشتن اسلحه وتفنگ باز ميدارد. قانون امريکا ،مظنونين دهشت افگن را بطور مشخص از خريداري يک تفنگ در صورتي مانع نميشود که سوابق ديگر نا مناسب نداشته باشند.

XS
SM
MD
LG