لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات هزاران اسلاميست در پاکستان. - 2005-03-09


چندين هزار اسلاميست در اسلام آباد مظاهره کرده احياي مجدد فقره ) مذهب ( را در پاسپورتهاي پاکستاني تقاضا ميکردند و ادعا داشتند که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان اين کلمه را تحت فشا ر واشنگتن حذف نموده است . اعتراض کنندگان به ائتلاف شش حزبي مذهبي مبنتي بر سياست بنام متحده مجلس عمل متعلق بودند. اين ائتلاف اعتراضات سرتاسري را روي حذف اين فقره در پاسپورتهاي جديد که توسط ماشين خوانده ميشود و سال گذشته براي اولين بار رايج شد، عهده دار است . ائتلاف متحده مجلس عمل الزام مياورد که حذف اين فقره که مذهب دارنده پاسپورت را مشخص مسازد، يک اقدام قصدي از جانب جنرال مشرف براي صدمه زدن به هويت اسلامي پاکستان است . قاضي حسين احمد رهبر اين ائتلاف خطاب به جمعيتي که شعار هايي رافرياد ميزدند گفت جنرال مشرف بخاطري اين فقره را حذف نموده تا ايالات متحده را خوشحال سازد و کشور اسلامي پاکستان را بيک کشور غير مذهبي مبدل نمايد.

XS
SM
MD
LG