لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات ايران با اروپا در مورد پروگرام ذروي انکشور  - 2005-03-13


مذاکرات ذروي ايران با کشور هاي اروپايي

ايران ميگويد که مذاکرات انکشور با اروپا در مورد پروگرام ذروي ايران ، توقعات انکشور را براورده نميسازد اما جمهوريت اسلامي ايران خودرا براي مباحثات آينده متعهد ميداند مطبوعات دولتي ايران از قول حامد رضا آصفي نطاق وزارت خارجه ايران نقل قول ميکند که گفته است دور ديگر مذاکرات ايران با ديپلوماتهاي اروپايي براي ۲۳ ماه مارچ مدنظر گرفته شده است آصفي همچنان اين فشار در مورد شموليت ايالات متحده را در مذاکرات رد نموده گفت که اين مطلب مذاکرات جاري با اروپا را به مخاطره مياندازد نطاق وزارت خارجه ايران اضافه کرد که کشورش در مورد تهديد هاي ايالات متحده مبني بر اينکه اگر مذاکرات ناکام بماند، موضوع ذروي را به شوراي امنيت ملل متحد ارائه ميکند نگران نيست بروز جمعه واشنگتن گفت که از پيشنهادات اروپا در مورد مشوق هاي اقتصادي به ايران ،بحيث راهي جهت حل معضله ذروي ، پيشتيباني ميکند

XS
SM
MD
LG