لینک های دسترسی

Breaking News

تصادمات طرفداران حماس با پيروان الفتح - 2005-03-13


صدها محصل طرفدار گروه تندرو حماس ، با کسانيکه از حزب بر سر اقتدار الفتح محمود عباس رهبر فلسطينيان حمايت ميکنند تصادم نمودند شاهدان ميگويند که نزاع شديدي امروز يکشنبه هنگامي رخ داد که چندين صد نفر از حاميان الفتح در يونيورستي هبرون ساحل غربي در جريان مبارزات يک جمعيت بزرگ گروه حماس براي انتخابات شوراي محصلين ، شعار هاي حزب خود را با صداي بلند فرياد ميزدند مامورين شفاخانه ميگويند که حد اقل هشت نفر زخمي شده است حماس ،يکي از نيرومندترين گروههاي تندرو فلسطنيان است که بحيث يکي از بازيگران عمده در سياست فلسطيني ها بشمار ميرود ، بروز شنبه اين گروه اسلامي اعلام کرد که به تقريبا يک دهده مقاطعه خود با سياست خاتمه بخشنيده و در انتخابات پارلماني فلسطنيان د رماه جولاي شرکت مينمايد

XS
SM
MD
LG