لینک های دسترسی

سياستمداران عراق هنوز روي تشکيل حکومت مذاکره ميکنند. - 2005-03-14


رهبران کرد عراق در حالي در بغداد با اکثريت شيعيان مذاکره ميکنند که هر دو جانب بمنظور رسيدن بتوافق روي يک حکومت جديد ائتلافي قبل از افتتاح پارلمان بروز چهارشنبه فشار وارد ميکنند. آژانس خبرگزاري فرانسه از قول جلال طالباني، رهبر کردها گزارش داده است که مذاکره کنندگان کوشش ميکننددو موضوع عمده مورد اختلاف را روي کنترول شمال عراق قبل از افتتاح پارلمان حل و فصل نمايند. طبق گزارش کردها در صدد تضميناتي هستند که هزاران جنگجوي پيش مرگه کرد بفراهم کردن امنيت در ولايات کرد نشين ادامه بدهند. از قول جلال طالباني گزارش داده شده که اختلاف روي کنترول شهر شمالي سرشار از نفت کرکوک هنوز باقي است. در عين زمان، مقامات ميگويند افراد مسلح يک فلمبردار را که براي يک تلويزيون کردي کار در موصل کار ميکرد بقتل رسانيده اند. و در بغداد، حد اقل چهار محافظ وزير صحيه عراق در يم بم گزاري در موتر مجروح شدند. هنگام حمله وزير صحيه در داخل موتر نبود.

XS
SM
MD
LG