لینک های دسترسی

وزير خارجه ايالات متحده بسفر آسيائي آغاز ميکند. - 2005-03-14


کاندليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده امروز براي اولين سفر به آسيا واشنگتن را ترک ميکند. او درين سفر بر ترغيب کورياي شمالي جهت بازگشت بميز مذاکرات شش جانبه توجه خواهد کرد.

خانم رايس به هند، پاکستان، افغانستان، جاپان، کورياي جنوبي و چين مسافرت خواهد کرد. او بتاريخ ۲۱ مارچ به واشنگتن بازخواهد گشت. همچنان انتظار ميرود مذاکرات او با همتاهاي آسيائي اش روابط هند و پاکستان، بازسازي در افغانستان و تشديد تشنج بين چين و تايوان را احتوا کند.

پروگرام ذروي کورياي شمالي موضوع مرکزي ملاقات هاي او در توکيو، سيول و بيجنگ خواهد بود. پيونگ يانگ ماه گذشته اعلام کرد که اسلحه ذروي دارد.

خانم رايس از وقتي که در ماه جنوري توسط مجلس سنا بحيث وزير خارجه تائيد شد تا بحال به اروپا، شرق ميانه و مکسيکو مسافرت کرده است.

XS
SM
MD
LG