لینک های دسترسی

بازديد داکتر مسعوده جلال وزير امور زنان افغانستان با همکاران سرويس افغانستان صداي امريکا - 2005-03-17


بازديد داکتر مسعوده جلال وزير امور زنان افغانستان با همکاران سرويس افغانستان صداي امريکا

XS
SM
MD
LG