لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس انحصارات برق روسيه از يک اقدام ترور جان بسلامت برد. - 2005-03-17


پليس روسيه در جستجوي افراد مسلحي ميباشد که سعي نمودند رئيس متنفذ انحصارات برق تحت کنترول حکومت را امروز پنجشنبه به قتل برسانند. افراد مسلح بسوي اناتولي چوباييس در حالي گلوله باري کردند که در شهر ماسکو بسواري موتر عازم کارش بود. يک سخنگوي پليس روسيه گفت درست قبل از گلوله باري يک آله منفجره در نزديک موتر وي منفجر گرديد اما هيچ کسي زخمي نشد. چوباييس از زمان سقوط اتحاد شوروي سابق در سال ۱۹۹۱يک شخصيت جنجال بر انگيز بوده است . وي بحيث طراح اقدام خصوصي سازي ملکيت ها و سرمايه هاي تحت کنترول دولت شديداً تحت انتقاد قرار داشته است . بوريس گريزلوف سخنگوي مجلس سفلاي پارلمان روسيه ميگويد پليس روسيه افراد مسلح و اشخاصي را پيدا خواهد کرد که اين حمله را فرمان داده اند.

XS
SM
MD
LG