لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندان پاکستاني هشدار ميدهد که در بلوچستان بحران عمده اي بوجود ميايد - 2005-03-22


يک قوماندان پاکستاني ميگويد مقابله بين افراد مسلح قبايلي و قواي امنيتيدر ولايت آشوب زده بلوچستان اگر بزودي حل و فصل نشود شايد بيک بحران عمده مبدل شود. جنرال سليم نواز ميگويد وضع خيلي متشنج است و بايد بزودي ممکنه کنترول شود. اين تبصره هاي او در حالي منتشر شد که صدها تن از افراد مسلح قبايلي در اطراف يک قلعه نظامي را در در ديره بوگتي اخذ موقع نمودند. افراد قبايلي طي ده ها سال گذشته يک شورش بسويه پائين را دران ولايت براه انداخته اند. اما درين اواخر آنها حملات شان را بر اهداف حکومت بشمول پايپ لاين گاز طبيعي، تسهيلات ترانسپورتي و لين هاي برق افزايش داده اند. افراد قبايلي بوگتي که در مناطق سرشار از گاز طبيعي بلوچستان زندگي ميکنند خواستار خودمختاري بيشتر و منافع بيشتر از منابع طبيعي منطقه ميباشند.

XS
SM
MD
LG