لینک های دسترسی

در يک منطقه مخصوص سرخ پوستان يک شاگرد مکتب خود و نه نفر ديگر را کشت. - 2005-03-22


يک نطاق منطقه سرخ پوستان در ايالت منسوتا ميگويد در قبال گلوله باري ديروزي يک شاگرد مکتب که طي آن نه نفر و خود قاتل در صحن مکتب، اعضاي آن جامعه سرخ پوستان شديداً تکان خورده اند. فلويد جوردين، رئيس مردم اوبيجوا در منطقه رد ليک ميگويد مامورين امنيتي مکتب وقتي شاگرد مکتب حمله کرد هر آنچه در توان داشتند انجام دادند ولي اوضاع خارج کنترول شان بود. مامورين پوليس ميگويند اين شاگرد اول پدر کلان و مادر ظلان خود را در منزل شان کشت و متعاقباً بمکتب رفت و يک محافظ امنيتي، يک معلم و چندين شاگرد را بضرب گلوله بقتل رسانيد. شاهدان عيني گفتند اين شاگرد که هويتش هنوز افشا نشده، قبل از دخول بيک صنف درسي و قتل چند شاگرد بضرب گلوله لبخند مي زد. پوليس گفت اين شاگرد بعدتر بعد از تبادله آتش با پوليس محل خود را کشت. بعد از گلوله باري در مکتب کولمنباين ايالت کالرادو در سال ۱۹۹۹ که طي آن ۱۴ نفر کشته شد، اين مهلک ترين حمله بر يک مکتب بود.

XS
SM
MD
LG