لینک های دسترسی

Breaking News

سياستمداران: قرار است پارلمان عراق جلسه نمايد و تا چند روز حکومت جديد را تشکيل دهد. - 2005-03-22


سياستمداران عراق ميگويند مذاکره کنندگان شيعه و کرد نرکيب حکومت ائتلافي را تکميل کرده اند و احتمال دارد پارلمان در هفته جاري تشکيل جلسه داده و رئيس آن سازمان را انتخاب کند. اين سياستمداران ميگويند احتمال دارد شيعيان بين ۱۶ تا ۱۷ وزارت خانه حکومت جديد را اخذ کنند و کردها هشت وزارت ، بشمول نفت و خارجه را بدست آورند. آنها ميگويند اقليت سني عراق که عمدتاً با انتخابات ۳۰ جنوري مقاطعه کرده بودند بين چهار تا شش کرسي کابينه را بدست آورند. بلاک سياسي شيعيان و کردها که با هم در پارلمان مؤقت ۲۷۵ عضوي اکثريت دو ثلث دارند، براي هفته ها روي تشکيل حکومت مذاکره ميکردند. در يک انکشاف ديگر ملک عبدالله، پادشاه اردن طي اقدامي بمنظور حل اختلاف دپلوماتيک، بسفير خود هدايت داده تا بعراق بازگردد. اين اختلاف وقتي بروز نمود که عراقي هايي که عليه دست داشتن يک نفر اردني در يک بم گزاري انتحاري ماه گذشته احتجاج ميکردند در سفارت اردن در بغداد بيرق عراق را برافراشتند. و بروز يکشنبه، اردن و عراق، هردو سفراي خود را قراخواندند.

XS
SM
MD
LG