لینک های دسترسی

Breaking News

توافق  افغانستان و پاکستان  به  خدمات  ترانسپورتي  بس  بين دو کشور در ختم  سفر کرزي  به پاکستان - 2005-03-23


افغانستان و پاکستان به تاسيس ارتباط ترانسپورتي بس بين شهر هاي سرحدي دو کشور بمنظور توسعه تجارت رو به انکشاف و روابط اقتصادي و تجارتي موافقه کردند. اين توافق در جريان مذاکرات بين حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و شوکت عزيز صدراعظم پاکستان در اسلام آباد حاصل شد. يک بس بين شهر پيشاور پاکستان و شهر جلال آباد رفت و آمد خواهد کرد و بس ديگري بين شهر قندهار در جنوب افغانستان و شهر کويته در جنوب غرب پاکستان رفت و آمد خواهد نمود. دو جانب همچنان موافقه کردند که وزاري خارجه دو کشور بطور منظم مشوره خواهند نمود. آنها موافقتنامه هاي را براي تقويه همکاري در ساحات سياحت. اطلاعات و تبادلات فرهنگي امضا کردند. بعد از مراسم امضاي اين موافقات رهبران دو کشور به خبر نگاران گفتند درباره همکاري در جنگ عليه دهشت افگني و طرق تقويه روابط اقتصادي و تجارتي موجود بين دو کشور مذاکره نمودند. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان امروز به کابل مراجعت نمود. مايکل کيچن خبر نگار صداي امريکا از اسلام آباد درين مورد گزارشي دارد که همکارم رؤف مهرپور تقديم ميدارد

XS
SM
MD
LG