لینک های دسترسی

Breaking News

سرمنشي کابينه جاپان ميگويد کشورش به شکايت کورياي جنوبي در مورد منازعه ارضي و اتهاماتي که توکيو گذشته استعماري خود را اذعان نکرده است، گوش فراخواهد داد. - 2005-03-24


هيرويوکي هوسودا امروز خواستار گفت و شنود بين دو حکومت شده گفت انتظار ندارد که اين موضوع مانع ملاقات چند ماه بعد بين جونيچيرو کويزومي، صدراعظم جاپان و نوموهيون، رئيس جمهور کورياي جنوبي گردد. نوموهيون، طي بيانيه کتبي عنواني مردم کورياي جنوبي ، عليه راي گيري اخير در يک مجلس ولايتي جاپان که طي آن از ادعاي جاپان بر يک دسته از جزاير در بحيره جاپان تجليل شده بود، احتجاج کرد. کورياي جنوبي نيز بر اين جزاير ادعاي مالکيت ميکند. نوموهيون گفت آماده است يک جنگ دپلوماتيک را براه اندازد. سرمقاله هاي شماره هاي امروزي روزنامه هاي کورياي جنوبي اين بيانات نوموهيون را نامناسب و نشانه بي تجربگي در امور بين المللي خوانده است.

XS
SM
MD
LG