لینک های دسترسی

Breaking News

تعداد مصابين مرض سل در افريقا سه برابر شد. - 2005-03-24


سازمان صحي جهان هشدار داده است که افريقا شايد در مبارزه عليه مرض سل شکست بخورد و ميگويد که تعداد مصابين در کشورهايي که شديداً مصيبت زرده هستند، سه برابر گرديده است. اين اداره صحي بين المللي طي گزارشي بمناسبت روز جهاني مرض سل ميگويدهمه ساله يک مليون و ۷۰۰ هزار نفر از اثر اين مرض هلاک ميشوند که ثلث آن در افريقاست. سازمان صحي جهان ميگويد مرض سل بخاطر خدمات صحي ناچيز و تعداد زياد مصابين مرض ايدز در سراسر افريقا شيوع نموده است. لي جانگ ووک، رئيس عمومي سازمان صحي جهان ميگويد اطلاعات نشان ميدهد که ضرورت براي تداوي مشترک سل و ايدز در سراسر آن قاره آغاز گردد. اين اداره صحي ميگويد هند و چين از ادويه کنترول شده بنام داتس عليه مرض سل مؤفقانه استفاده ميکنند. سازمان صحي جهان ميگويد توسعه اين پروگرام به افريقا يک مليارد دالر مصرف خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG