لینک های دسترسی

يک وزير سابق مقدونيه خود را بمحکمه جرايم جنگي تسليم کرد. - 2005-03-24


يک وزير سابق داخله مقدونيه خود را بمحکمه جرايم جنگي ملل متحد تسليم نموده تا با اتهاماتي مقابل شود که او مسؤل قتل حد اقل هفت نفر ملکي آلباني نژاد بوده است. ليوب بوکووسکي که ۴۴ سال دارد با يوهان تورچولووسکي، يک مامور پوليس که در هفته گذشته خود را بمحکمه هاگ تسليم کرد، يک جائي رسماً متهم گرديده است. اين قتل اهالي که اين دو نفر به آن متهم اند، در جريان يک منازعه هفت ماهه در سال ۲۰۰۱ بين مردان مسلح آلباني نژاد و قواي امنيتي حکومت در مقدونيه، رخ داده بود. ليوب بوکووسکي، که همچنان تابعيت کرويشيا را دارد از ماه آگست باينطرف باتهامات جداگانه در کرويشيا در بازداشت قرار داشته است. او باساس يک هدايت حکومت مقدونيه توقيف شده بود که او را متهم ميکرد در سال ۲۰۰۲ هفت مهاجر را از جنوب آسيا بقتل رسانيده است.

XS
SM
MD
LG