لینک های دسترسی

طبق گزارش به تعقيب اشغال يک عمارت دولتي در بيشکيک توسط مخالفين رئيس جمهور قرغزستان فرار کرده سات. - 2005-03-24


طبق گزارش عسکر آقايوف، رئيس جمهور قرغزستان بعد ازان از کشور فرار کرد که احتجاج کنندگان مخالف حکومت عمارت عمده دولتي را در بيشکيک اشغال و فيلکس کولوف، رهبر مخالفين را آزاد کردند. آژانس هاي ايتار تاس و نوووستي از قول يک منبع مخالفين که اسمش ذکر نشده گزارش ميدهد که عسکر آقايوف استعفي داده است ولي اين گزارش بطور مستقل تائيد نگرديده است. انترفکس، آژانس خبرگزاري روسيه از قول منابعي که نام شان ذکر نشده گزارش داد که آقايوف امروز با فاميلش کشور را ترک کرده است. اين گزارش که توسط منابع مستقل تائيد نشده ساعاتي بعد ازان منتشر شد که احتجاج کنندگان عمارت عمده دولتي را در بيشکيک اشغال کردند. آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس ميگويد قرار است پارلمان سابق تا چند ساعت ديگر تشکيل جلسه داده و اين موضوع را مورد بحث قرار دهد که در قبال بحران چه تدابيري روي دست گرفته شود و همچنان تاريخ احتمالي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني را تعيين نمايد. فيلکس کولوف، رهبر مخالفين که از زندان آزاد شده و قبل از زنداني شدن در بيشتر از چهار سال قبل، معاون رياست جمهوري بود خواستار آرامش گرديده است.

XS
SM
MD
LG