لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت برتانيه ادعاهاي پنهان ساختن موضوعات جنگ عراق را رد کرد. - 2005-03-24


حکومت برتانيه تحت فشار تازه قرار گرفته که توضيح نمايد چگونه اشتراک در جنگ عراق را توجيه ميکند. مخالفين محافظه کار حکومت از حکومت تقاضا ميکنند تا با افشاي نظريات کامل لورد گولدسمث، وزير عدليه بمشاجرات خاتمه بخشد. اين تقاضا در خلال اين گزارش ها بعمل آمد که نشان ميدهد لورد گولد سمث در آغاز جنگ عراق را بدون يک قطعنامه ملل متحد غير قانوني ميپنداشت ولي صرف چند روز قبل از آغاز جنگ تغير عقيده داد. جک سترا، وزير خارجه امروز در محضر پارلمان گفت حکومت بر لورد گولد سمث فشار وارد نکرده است که تغير عقيده بدهد. او همچنان گفت که حکومت درين مورد چيزي را پنهان نکرده است. بعضي از قسمت هاي تصميم کتبي لورد گولد سمث را حکومت سانسور کرده است. سؤالات او با رابطه به قانوني بودن جنگ در نامه اي گنجانيده شده که بروز چهارشنبه افشا شد و توسط يک مامور حکومت نوشته شده بود که قبل از جنگ عراق استعفي داد.

XS
SM
MD
LG