لینک های دسترسی

پاکستان شايد اجزاي تجهيزات ذروي را به اداره مراقبت ذروي ملل متحد بفرستد. - 2005-03-25


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد کشورش موضوع ارسال اجزاي سنترفيوج يعني دستگاه تصفيه يورانيم را به اداره مراقبت ذروي ملل متحد تخت غور دارد تا در قسمت معلوم کردن اين موضوع کمک نمايد که آيا ايران بطور محرمانه اسلحه ذروي توليد ميکند يانه. پرويز مشرف اين موضوع را ديروز طي مصاحبه با تلويزيون خصوصي آج بين کرد. او گفت حکومت با اداره بين المللي انرژي ذروي که مقر آن در وياناست روي فراهم کردن اين اجزا داخل مذاکره ميباشد. ممکن است ارسال اين اجزا در قسمت تثبيت اين موضوع کمک خواهد کرد که آيا مقادير کوچک يورانيم غني شده که در ايران کشف شده در ايران توليد شده و يا از پاکستان فرستاده شده است. پاکستان قبلاً گفته بود که باوجود اعتراف باين موضوع که عبدالقدير خان ساينتست ذروي آن کشور سنتوفيوج را به ايران داده بود، اجزاي آنرا تسليم نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG