لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجه هند در صدد تاسيس مشارکت دراز مدت به برما رفته است. - 2005-03-25


وزير خارجه هند ميگويد برما يک همسايه ارزشمند است و دهلي جديد در صدد تاسيس مشارکت دراز مدت با آن کشور ميباشد. کي نتوار سنگه براي يک سفر سه روزه به برما رفته تا با رهبران آن کشور بشمول تان شوي، رئيس دولت، سو ون، صدراعظم و او يان وين، وزير خارجه ملاقات کند. قرار است نتوار سنگه بروز يکشنبه در شهر مرکزي مندلي با نفوس هندي الاصل آن کشور ملاقات کند. رهبران امنيت، موضوعات استراتژيک و پروژه ها انرژي را بشمول يک قرارداد تفحصات را که رنگون در مورد آن ملاحظاتي را ابراز داشته، مورد بحث قرار خواهند داد. بازديد وزير خارجه هند در حالي صورت ميگيرد که حکومت نظامي برما بار ديگر تحت فشار قرار دارد تا آنگ سان سو چي، برنده جايزه نوبل را از نظر بند آزاد کند.

XS
SM
MD
LG