لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان قرغزستان حمايت فلکس کولوف را بدست آورد - 2005-03-27


پارلمان تازه انتخابات شده قرغزستان حمايت فلکس کولوف ، يکي از رهبران حزب مخالف ، و کمسيون مرکزي انتخابات را بدست آورد

کولوف هوشدار داد که اگر نتايج انتخابات جنجال برانگيز اين ماه نا ديده گرفته شود احتمال يک جنگ داخلي موجود است . اما بعضي از اعضاي پارلمان سابق معتقد هستند بارديگر قدرت را بدست گرفته ميتوانند عسکر اقايوف رئيس جمهور به تعقيب مظاهراتي که در نتيجه انتخابات صورت گرفت و مخالفين پارلمان را مسدود کردند ، از وطيفه برکنار شد کولوف توسط مظاهره کنندگان از حبس رها گرديد و در بشکک پايتخت انکشور بعد از چند روز تشدد و چور چپاول ، نظم و ارامش را اعاده نمود متخصصين امور قانون اساسي و قوانين ديگر از موسسه امنيت و همکاري اروپا سعي ميکنند که دشمني ها بين رقباي پارلمان را حل کنند ويلاديمير پوتين ميگويد ، زعامت ضعيف و مسايل اجتماعي و اقتصادي باعث نا آرامي در قرغزستان شد . وي اظهار نمود که ميخواهد با قربان بيگ باقي يوف رهبر موقت انکشور در مورد کار نمايد

XS
SM
MD
LG