لینک های دسترسی

خرابي مناسبات جاپان و فرانسه بخاطر رفع تعزيرات اسلحهِ چين  - 2005-03-27


ژک شيراک رئيس جمهور فرانسه که از جاپان بازديد ميکند به انکشور اطمينان داده است که رفع تعزيرات اسلحه به چين از جانب کشور هاي اروپايي منتج به افزايش فروش سلاح به انکشور نمي گردد ژک شيراک ، در ختم بازديدش ضمن صحبت در يک کانفرانس مطبوعاتي مشترک با جوني چيرو کويي زومي ، به رهبر جاپان گفت که هيچگونه سلاح حساس به بيجنگ انتقال داده نمي شود شيراک گفتکه تقاضاي چين براي رفع تعزيرات سلاح موجه بود و دليل رفع ان يک موضوع سياسي بود که بمنظور عادي شدن روابط صورت گرفت کويي زومي در مورد رفع تعزيراتي که بعد از سرکوبي خونين اعتراض کنندگان طرفدار ديموکراسي در سال ۱۹۸۹ نافذ گرديده بود ، يک بار ديگر مخالفت جاپان را ابراز داشت فرانسه يکي از طرفداران عمده رفع تعزيرات چين بود که ايالات متحده و جاپان با ان مخالف بودند

XS
SM
MD
LG