لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي يک کشيش زمباوي  براي »قيام صلح آميز «جهت برکناري موگابي - 2005-03-27


يک کشيش رومن کاتوليک زمباوي برکناري صلح آميز رابرت موگابي رئيس جمهور انکشور را به تعقيب انتخابات پارلماني اين هفته تقاضا نموده است از قول پيوس نکوبي سر اسقف )بوله وا يو( دومين شهر بزرگ زمباوي ، در روزنامه استقلال شماره يکشنبه افريقاي جنوبي گزارش ميدهد که وي اميد وار است مردمي که از رهبري موگابي ميخواهند رها گردند عليه وي اقدام را روي دست گيرند توقع ميرود که موگابي و حزب وي ، بنام جناح وطن پرستان اتحاد ملي زمباوي در انتخابات روز پنجشنبه ، کاميابي در انتخابات را فرياد بزنند، سر اسقف نکوبي به اين مطلب موافق است که نتايج آرا نيز همين خواهد بود اما ميگويد که اين موفقيت بخاطر اينست که در جمع آوري آرا قبلا دست بازي هاي صورت گرفته است کشيش به روزنامه افريقاي جنوبي گفته که اميدوار است مخالفين موگابي سعي کنند که اورابقول کشيش با يک قيام مردمي متکي با عدم تشدد » از صحنه بيرون کند « سراسقف نکوبي ، ميگويد که وي از اقدامات مردمي مانند آنچه که امسال در اوکرائين صورت گرفت حمايت مينمايد

XS
SM
MD
LG