لینک های دسترسی

توقيف هفت فعاليتگر ضد نظام شاهي توسط پوليس در نيپال - 2005-03-27


پوليس نيپال هفت نفر از فعالين ضد نظامي شاهي را بعد از ان توقيف نمود که انها در کتمندو پايتخت نيپال اعتراضاتي عليه گيانندرا پادشاه نيپال براه انداختند که وي در ماه گذشته قدرت مطلق را بدست گرفت شاهدان ميگويند که پوليس هفت نفر را که همه اعضاي حزب کانگرس نيپال هستند امروز يکشنبه در حالي توقيف نمود که بصداي بلند به طرفداري ديموکراسي شعار داده و بيرق هاي حزب خود را تکان ميدادند پادشاه در اول فبروري حکومت را منحل ساخته ، حالت اضطراري را نافذ نموده و آزادي هاي مدني را به تعويق انداخت پادشاه گفت که اين حرکت بخاطري صورت گرفته است که حکومت در متوقف ساختن شورش مائويست ها که از يک دهه به اين طرف براي برانداختن نظامي شاهي و تشکيل يک نظام کمونيستي ، ميجنگند ناکام بوده است . تاکنون درين شورشهاي بيش از ده هزار نفر کشته شده اند

XS
SM
MD
LG