لینک های دسترسی

Breaking News

دو حمله در افغانستان عساکر افغان و امريکائي را مجروح ساخت. - 2005-03-29


قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان ميگويد يک حمله ناگهاني توسط تندروان اسلاميست مظنون در ولايت ارزگان باعث جراخات دو عسکر امريکائي شد. يک بيانيه قواي نظامي حاکيست که عساکر در نزديک ترين کوت واقع در ۴۰۰ کيلومتري جنوب غرب کابل رخ داد. مجروحين بيک پايگاه ايالات متحده انتقال داده شده اند و وضع صحي شان را ثابت خوانده شده است. در يک واقعه جداگانه در ولايت کنر انفجار يک بم کنار جاده باعث جراحات حد اقل شش عسکر اردوي ملي افغانستان شد. مامورين نظامي ميگويند انفجار امروز در حالي رخ داد که عساکر از شهر اسعد آباد بسوي نوآباد در حرکت بودند. آنها گفتند ظاهراً اين بم از فواصل دور منفجر ساخته شده بود. کسي تا بحال ادعاي مسؤليت هيچ يک از حملات را نکرده است. اما مقامات افغاني وفاداران طالبان را مسؤل قيام خفيفي ميدانند که از وقت برانداخته شدن رژيم اسلاميست طالبان توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در سال ۲۰۰۱ براه افتاده است. اين حمله يک روز بعد از انفجار مشابهي در کابل رخ داد که طي آن چهار نفر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG