لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان: سابقه هيچ کشور در قسمت حقوق بشر بي عيب نيست. - 2005-03-29


پاکستان ميگويد کوشش ميکند وضع حقوق بشر را بهبود بخشد و سابقه هيچ کشوري درين مورد بي عيب نيست. اين در پاسخ بيک گزارش حکومت ايالات متحده است که متحد عمده خود را در جنگ عليه دهشت افگني بداشتن سابقه نامرغوب حققو بشر متهم کرد. نطاق وزارت خارجه پاکستان امروز گفت منتقدين بايد از مساعي پاکستان در قسمت بهبود بخشيدن بوضع حقوق بشر دران کشور قدرداني کنند. او گفت تا جائي که بحقوق بشر مربوط است، هيچ کشوري بي عيب نيست. کاندليزا رايس، وزير خارجه ايالات متحده ديروز گزارشي را منتشر ساخت که توجه آن بر مساعي واشنگتن در قسمت بهبود وضع حقوق بشر در ۹۸ کشور بشمول پاکستان و چين متمرکز بود. گزارش حاکيست پاکستان به بهبودهايي دست يافته است ولي سابقه حقوق بشر آن کشور بصورت عموم نامرغوب است.

XS
SM
MD
LG