لینک های دسترسی

لارا بش بانوي  اول امريکا از افغانستان بازديد کرد و از تحصيلات زنان  ستايش بعمل  آورد. - 2005-03-31


بانوي اول امريکا لارا بش براي پيشبرد مساعي جهت اعمار مکاتب جديد و توسعه تعلميات براي زنان از افغانستان بازديد نمود. امروز چهارشنبه هنگام صحبت در پوهنتون کابل لارا بش گفت ايالات متحده به سهمگيري کامل زنان در تمام ساحات جامعه افغني متعهد ميباشد. وي پروژه را به ارزش بيش از بيست مليون دالر بشمول پول امعار يک يونيورستي جديد امريکايي را در افغانستان اعلام داشت که شامل يک مکتب ابتدايي نوع مکاتب ابتدايي امريکا نيز ميباشد. اين اولين سفر خانم بش به افغانستان ميباشد کشوريکه رژيم مقيد و مخلوع طالبان دختران را از رفتن به مکاتب و احراز مشاغل رسمي منع نموده بودند. لارا بش همچنان با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ملاقات کرد و در پايگاه هوايي بگرام طعام شب را صرف کردز وي درن ظردارد در اواخر امروز دوباره به کشورش بر گردد.

XS
SM
MD
LG