لینک های دسترسی

Breaking News

ايران  به خبر نگاران اجازه داد تا از داخل يک کارخانه ذروي آن کشورديدن نمايد. - 2005-03-31


ايران يک گروه خبر نگاران را امروز چهارشنبه جهت بازديد از يک کارخانه ذروي اش که شديداً از آن محافظت ميشد برد که ايالات متحده واتحاديه اروپا مسدود شدن دايمي آنرا تقاضا دارند. حدود سي خبر نگار به همراهي محمد خاتمي رئيس جمهور، از دستگاه غني سازي يورانيوم ايران بنام ناتانز واقع در جنوب تهران بازديد کردند.

به اين خبر نگاران يک صالون بزرگ و خالي زير زميني نشان داده شد که بگفته مامورين ايراني براي نگهداري هزاران ستنر فيوج غني سازي يورانيوم اعمار شده است. مفتشين بين المللي انرژي ذروي در سال ۲۰۰۳ اين محل را تفتيش کرده و بحيث بخشي از معامله بين ايران و اتحاديه اروپايي ،يک ستنر فيوج تقريباً تکميل شده آزمايشي غني سازي يورانيوم را مهر ولاک کرده بودند. ايران ميگويدهدف پروگرام ذروي اش توليد انرژيست نه پيشبرد اسلحه اتومي،طوريکه بعضي کشور هاي اروپايي خوف دارند.

XS
SM
MD
LG